Studiebewijzen

Je kan mits te voldoen aan de nodige voorwaarden, kwalificaties behalen via het traditioneel DBSO:

  • een attest van verworven competenties;

  • een deelcertificaat van een module;

  • een certificaat van een opleiding;

  • een getuigschrift 2e graad secundair onderwijs;

  • een studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad secundair onderwijs;

  • een diploma secundair onderwijs;

Ingeval je modulair DBSO volgt, kan je tussentijds slagen in modules.


Concreet betekent dit dat je tijdens je opleiding, dus ook tijdens het schooljaar, een aantal keer beloond kan worden voor een afgewerkt leerpakket. Dan krijg je  meteen een deelcertificaat.

Dit is een geldig bewijs dat je een onderdeel van het beroep beheerst.


Als je geslaagd bent in alle modules van je opleidingstraject krijg je het certificaat van de beroepsopleiding. Dit certificaat wordt erkend door de bedrijfswereld.