Onderwijskwalificaties - A(rbeids)-finaliteit 

Leerlingen in duale opleidingen kunnen diverse soorten studiebewijzen behalen:

1.     Een onderwijskwalificatie:

o     Een getuigschrift van de 2e graad (vanaf september 2021)

o     Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad (vanaf september 2023)

o     Een studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad (specialisatiejaar) (vanaf september 2025)

2.     Een beroepskwalificatie:

o     Een bewijs van beroepskwalificatie

3.     Als de leerling slaagt voor een cluster van competenties en geen recht heeft op    de studiebewijzen in 1 of 2:

°      Een bewijs van deelkwalificatie, als dat in het standaardtraject voor de opleiding voorzien is.

4.     Als de leerling geen recht heeft op de studiebewijzen in 1, 2 of 3:

°       Een bewijs van competenties.

5.     Een leerling die de opleiding vroegtijdig stopzet, maar het 1ste jaar van de duale  opleiding heeft afgerond

 

°        Kan van de klassenraad een oriënteringsattest krijgen.

 

In duaal leren is de studiebekrachtiging niet vastgelegd op 30 juni: ook in de loop van een schooljaar kan de klassenraad studiebekrachtiging toekennen als de leerling alle competenties bereikt heeft.