top of page

LEREN EN WERKEN 

In het systeem van Leren en Werken leer je een beroep op de werkvloer (component werkplekleren). Daarnaast krijg je nog les in de klas (component leren). In het traditionele systeem is het de bedoeling dat deze combinatie van leren en werken bestaat uit ten minste 28 uren engagement per week.  Dit kan via een reguliere tewerkstelling of via de aanloopfase waarin je voorbereid wordt op de arbeidsmarkt. Je bent hier dus voltijds mee bezig.

bottom of page