DUAAL LEREN

Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via

de combinatie van ‘leren in het Centrum leren en werken’ + ‘leren in een onderneming’.

De beknopte informatie per opleiding vind je in de OK2-folders.

Keukenmedewerker                      

Medewerker fastfood                                                     

Machinaal houtbewerker                   

Medewerker hout

Winkelmedewerker      

Medewerker groen- en tuinbeheer  

Medewerker groen- en tuinaanleg

Elektrotechnisch installateur basiscomponenten   

Medewerker schilder- en behangwerken

Hoeknaadlasser

Medewerker ruwbouw

Je doet heel wat werkervaring op op je werkplek. Vandaar dat de onderneming ook van groot belang is..

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject  . Hierin staat gedetailleerd wat jij minimaal moet leren op vlak van:

 

  • algemene vorming en

  • beroepsgerichte vorming
     

Algemene vorming? Deze wordt Centrum Leren en Werken georganiseerd.
 

Beroepsgerichte vorming?  Deze is gebaseerd op 1 of meerdere beroepskwalificatie(s).
In een beroepskwalificatie staat wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.

 
De onderwijsinstelling vertaalt het standaardtraject naar leerplandoelen en lesdoelen.


Het CLW stelt voor jou een individueel opleidingsplan op waarin wordt rekening gehouden met

je werkplek en je specifieke noden.