De aanloopfase

Is een traject dat bedoeld is om leerlingen die in de arbeidsdeelname van leren en werken of duaal leren willen starten, maar hier nog niet helemaal klaar voor zijn, te helpen om zo snel mogelijk in duaal leren in te stappen.

Beoogt een versterking van competenties van arbeidsbereide leerlingen, waarbij er gewerkt kan worden aan vaktechnische competenties, loopbaangerichte competenties en arbeidsgerichte competenties van leerlingen, opdat ze later kunnen instappen in de fase arbeidsdeelname of een duaal traject.


Wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

Het uiteindelijke doel van de aanloopfase is steeds een instap in duaal leren of de arbeidsdeelname binnen leren en werken.

De school screent in hoeverre een arbeidsbereide jongere arbeidsrijp is. Concreet gaat het over arbeidsgerichte competenties, loopbaangerichte competenties (o.a. sollicitatievaardigheden en mogelijkheden tot het zoeken naar een werkplek) en vaktechnische competenties.

 

Tijdens het traject maken we gebruik van een persoonlijk actieplan en houden we contact met de school om de voortgang van de jongere in kaart te brengen. Afhankelijk van de doelstellingen neemt de jongere deel aan focus vorming (groepsvorming, werkervaring in een beschermde context en/of individuele begeleiding) of de focus werkervaring (werkervaring op een reguliere werkvloer en individuele begeleiding).